Veiledning

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Veiledning som nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng.

Illustrasjoner av arbeid med veiledning.

 

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere.

 

Mål for utdanningen

Videreutdanning i Veiledning har som mål å utdanne yrkesutøvere til

 • høy yrkesetisk forståelse
 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse

Yrkesutøvere med videreutdanning i Veiledning skal ha en teoretisk og praktisk forståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Dette innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere, pårørende og elever/lærlinger. Utdanningen skal også dyktiggjøre til kollegaveiledning.

Yrkesutøvere med videreutdanning i veiledning skal ha analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen yrkes utøvelse og til elevens/lærlingens praksis utøvelse. Egen bevisstgjøring av funksjon og rolle står sentralt.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær
 • Fotpleier
 • Hudpleier
 • Aktivitør 
 • Ambulansearbeider
   
 • Realkompetanse

I tillegg kan utdanningen være relevant for personer med en annen fagkompetanse, for eksempel personer som arbeider med yrkes og fagveiledning, og spesielt bedrifter som har ansvar for lærlinger. 

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium Veiledning. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger over 2 år. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Pedagogikk og veiledning
 • Emne 3: Gruppeprosesser og samarbeid
 • Emne 4: Kommunikasjon og veilederferdigheter
 • Emne 5: Etikk og veiledning
 • Emne 6: Praksis – varighet 10 uker
 • Emne 7: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Veiledning nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377