Verdien av lek i barnehage og skole NYHET

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Verdien av lek i barnehage og skole som nettbasert med samlinger - tilsvarende 60 studiepoeng. Studiet skal gi fagarbeideren både praktisk og teoretisk kompetanse til å sørge for at alle barn får mulighet til å utfolde seg gjennom lek.

Bilde av lekende barn.  - Klikk for stort bilde

Selv om barn har rettigheter til å leke nedfelt i Barnekonvensjonen, opplever mange barn av ulike årsaker at muligheter til å innta en lekende tilværelse er innskrenket.

Utdanningen; «Verdien av lek i barnehage og skole» er utarbeidet  sammen med aktører fra oppvekstsektoren hvor forskere peker på en bekymring for barnas vilkår for å leke.

Ulike vilkår for lek skaper ulike vilkår for livsutfoldelse og opplevelser av barndom. For barn utgjør leken en arena til å uttrykke seg, delta og medvirke i fellesskapet. En lekende tilværelse støtter barnets helse psykisk og fysisk, i tillegg til at den gir drivkrefter mot barns emosjonelle, sosiale, fysiske og kognitive utvikling.

 

Oppstart

Oppstart høsten 2024.

 

Mål for utdanning

Utdanningens mål er å gi fagarbeideren inngående kompetanse om lek, lekens egenart, forløp og verdier. Ved gjennomført utdanning skal fagarbeideren kunne utvikle gode lekemiljøer i barnehage og skole, gjennom både kunnskapsutveksling, egen rolleutøvelse, og samarbeid med barn, kolleger og foreldre. 

Vi ønsker en fremtidsrettet kvalitetsbarnehage og kvalitetsskole. Dette innebærer bevisste, robuste, reflekterte, gode og lekende fagarbeidere som kan møte samfunnets behov for kunnskap og pedagogisk utvikling i oppvekstsektoren.

 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått videregående opplæring fra helse -og oppvekstfag, som barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeider. 

Opptak basert på realkompetansevurdering er mulig. Beskrevet i «Forskriften for høyere yrkesfaglig utdanning» ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. Opptak, studentsamskipnad, skolepenger, studierett og progresjon.

 

Organisering

Verdien av lek i barnehage og skole er et 2-årig utdanningstilbud på deltid (60 studiepoeng). Utdanningen er nettbasert med samling, hvor undervisningen kan følges fysisk i klasserom eller over nettet (videooverføring eller som opptak), via vår læringsplattform.

Ved oppstart emne 3 vil det være to dager med obligatorisk oppmøte.

Opplæringen består av seks emner med fast progresjon mellom dem. 

For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt for studentene, kan praksis tas parallelt med emne 3 eller 4. Dette har også vært et ønske fra praksisfeltet for at studentene skal få best mulig oppfølging i praksisperioden. 

 

Emner

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Perspektiver på barns lek
Emne 3: Lekens innramming: kultur, material, tid og rom
Emne 4: Å være i lek sammen med barn
Emne 5: Praksis 
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Verdien av lek i barnehage og skole

 

Påmelding

Studiet vil bli lagt ut i samordna opptak fra og med 31.mai 2024.
For å melde din interesse for studiet kan du klikke på knappen nedenfor:

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Meld din interesse for studiet her

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377