Verdien av lek i barnehage og skole NYHET

Verdien av lek i barnehage og skole er aktualisert i samråd med aktører fra oppvekstsektoren i en tid hvor forskere som blant annet Per Brodal og Charlotte Lunde peker på en bekymring for barnas vilkår for å leke.

Barns rett til lek er nedfelt i barnekonvensjonen. I konvensjonens artikkel 31 står det at «partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Samtidig foregår en økende bekymring for barns vilkår for lek. I samfunnsdebatten, som eksisterer både i akademia og blant fagutøvere i oppvekstsektoren, eksisterer ulike dimensjoner og tilnærminger til vilkår for barnas egendefinerte lek. Blant annet blir perspektiver som en økt akademisering av barndommen, lekens posisjon i skolen for seksåringen, en økende digitalisering av samvær, fagutøveres forståelser av hva lek innebærer, og en svært organisert barndom, trukket frem som trusler for barnas vilkår for å være lekende. 

 

Oppstart

Oppstart høsten 2024.

 

Mål for utdanning

Vi ønsker en fremtidsrettet kvalitetsbarnehage og kvalitetsskole. Dette innebærer bevisste, robuste, reflekterte, gode og lekende fagarbeidere som kan møte samfunnets behov for kunnskap og pedagogisk utvikling i oppvekstsektoren.

Utdanningen skal bidra til å øke faglig kompetanse som ruster fagarbeideren til å se lekens verdier, inspirere, favne om og legge til rette for gode lekemiljøer i barnehage og skole. 

 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått videregående opplæring fra helse -og oppvekstfag, som barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeider. 

Opptak basert på realkompetansevurdering er mulig. Beskrevet i «Forskriften for høyere yrkesfaglig utdanning» ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. Opptak, studentsamskipnad, skolepenger, studierett og progresjon.

 

Organisering

Verdien av lek i barnehage og skole er et 1-årig utdanningstilbud på heltid som tas over to år (60 studiepoeng). Utdanningen er nettbasert med samling, hvor undervisningen kan følges fysisk i klasserom eller over nettet (videooverføring eller som opptak), via vår læringsplattform.

Ved oppstart emne 3 vil det være to dager med obligatorisk oppmøte.

Opplæringen består av seks emner med fast progresjon mellom dem. 

For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt for studentene, kan praksis tas parallelt med emne 3 eller 4. Dette har også vært et ønske fra praksisfeltet for at studentene skal få best mulig oppfølging i praksisperioden. 

 

Emner

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Perspektiver på barns lek
Emne 3: Lekens innramming: kultur, material, tid og rom
Emne 4: Å være i lek sammen med barn
Emne 5: Praksis 
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Verdien av lek i barnehage og skole

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377