Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser

Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser er skreddersydd for de som allerede er i arbeidslivet, men studiet er også tilgjengelig for andre studenter. Fagkunnskap om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring er viktige elementer for industrien, og er en integrert del av arbeidsdagen for mange bedrifter. Med dette studiet kan du utvikle nøkkelkompetanse som er avgjørende for å navigere i den moderne industrien, og bli etterspurt i dagens arbeidsmarked.

Bilde av digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser. - Klikk for stort bilde

 

Formål med utdanningen

Formålet med utdanningen er å gi arbeidstakere i produksjonsindustri, gründer- og teknologibedrifter eller andre virksomheter som har planer om å ta i bruk digital teknologi og/eller robotisering for produksjon, drift eller vedlikehold, kompetanse og innsikt til å vurdere mulighetene for ny teknologianvendelse.

Utdanningen kan tas som en selvstendig enhet på 30 studiepoeng i høyere yrkesfaglig utdanning. Den kan også søkes godskrevet som lokal tilpasning i relevante tekniske fagområder, som for eksempel 2-årig automasjon i høyere yrkesfaglig utdanning og petroleumsfag. Dette må kandidaten selv søke i aktuelle tilfeller. Opptakskrav er satt tilsvarende disse fagområdene, jf. «opptakskrav».

 

Nærmere om bakgrunnen for utdanningen

Omstilling til et stadig mer digitalisert samfunn, står høyt på den samfunnsmessige agendaen. Det innbefatter endringer både innen teknologi, velferd og samfunn. Krokan (2013) peker på hvordan endring i teknologi påvirker samfunnets forventninger, og organisasjoner og virksomheter må velge strategier for å ta i bruk teknologi - eller la være - med de konsekvenser det har for konkurransekraft og effektivitet. Kompetanse spiller en viktig rolle for å kunne ta i bruk ny teknologi og endre arbeidsmåter som følge av nye muligheter. Gjennom å tilegne seg ny innsikt om disse temaene, vil den enkelte arbeidstaker kunne stå lenger i arbeid, og virksomhetene utvikle vedvarende konkurransefortrinn.

De aller fleste arbeidstakere i Norge vil måtte forholde seg til denne utviklingen. Dette krever at kompetanseutviklingen følger den digitale utviklingen og at befolkningen lærer hele livet. 

Fagkunnskap om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring er viktige elementer for industrien, og er en integrert del av arbeidsdagen for mange bedrifter. I industrien er det et uttalt behov for utdanning innen digital kompetanse for å utvide bruken av digital teknologi.

Norge har et stort potensial for videre robotisering av industri og samfunnsliv. Gode basiskunnskaper og vilje til omstilling blir sentralt. Fagskolen Rogaland vil være med i denne utviklingen. Vi har bygget opp en moderne robotlab som skal brukes i studiet. 

Fagskolen Rogaland har et samarbeid med RoboDK for simulering og offline programmering av industriroboter. Les mer om programmet og kjøp av lisenser her: https://robodk.com/

Bilde av logo RoboDK - Klikk for stort bilde

 

 

 

Digital kompetanse - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Emner

Emne 1: Digitalisering (10 studiepoeng)
Emne 2: Menneske-maskinkommunikasjon (HMI) og industriell styring (6 studiepoeng)
Emne 3: Robotisering (10 Studiepoeng)
Emne 4: Konsekvenser av digitalisering og robotisering (4 Studiepoeng)

Totalt 30 studiepoeng

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 2000,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Påmelding

Ta direkte kontakt med:
Linda Vasshus Lidal
linda.vasshus.lidal@skole.rogfk.no

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

 

Studieplan

Studieplan Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser

 

Kontakt

Prosjektleder
Linda Vasshus Lidal
linda.vasshus.lidal@skole.rogfk.no