Dekksoffiserutdanning

Dekksoffiserutdanningen gir deg opplæring i navigering, lasting, lossing og stuing, samt kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Med høyere yrkesfaglig fagskoleutdanning innen dekksoffiser og fullført fartstid som kadett, er du attraktiv som dekksoffiser om bord i alle typer skip, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i den landbaserte delen av maritim næring.

Bilde av fyrtårn ved havet som brukes i klasserom for støydempende effekt. - Klikk for stort bilde Jostein Remi Arnø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekksoffiserutdanningen er solid forankret i et av de sterkeste maritime klyngene i Norge. Utdanningen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk (STCW), og gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løse ubegrenset dekksoffisersertifikat som kaptein (D1).

Les mer om opptakskrav

Du lærer å

  • planlegge og gjennomføre trygg seilas, lasting- og lossing, og bruke ulike instrument og system knyttet til dette
  • administrere og lede mannskapet om bord
  • utføre oppgaver om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Etter andre studieår er du ferdig med fordypningsfagene som omfatter navigasjon og navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakt, lasteberegninger og behandling av last, og kan fylle ut en stor del av punktene i WebCadet - administrasjonssystemet for sertifikatrettet opplæring om bord.

 

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesinger, tavleundervisning, simulatorøvinger, praktiske øvinger, oppgaveløsing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Du har faglærere med god kjennskap til bransjen, og som har seilt verden rundt på forskjellige skipstyper. Slik sikrer vi at de teoretiske perspektivene står i sammenheng med virkeligheten.

I noen delemner er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg et godt språklig grunnlag for fremtidig jobb i en internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange sammenhenger.

Trening i simulator

Hva kan du jobbe med?

Etter fullført utdanning dekker du det teoretiske grunnlaget for å kunne løse sertifikat som dekksoffiser. Du må i tillegg fullføre nødvendig fartstid som kadett før du kan søke om ditt første dekksoffiser sertifikat.

Vi har tett samarbeid med mange lokale rederlag. Dette gjør at du kommer tett på den maritime næringa i en tidlig fase av studiet, og våre ferdigutdanna studenter er dem første som blir vurdert for kadettjobbar i disse rederlagene.

Partene i avtalen med Fagskolen Rogaland studiested Haugesund, er HVL, Haugesund rederiforening, Maritimt opplæringskontor Sørvest, Solstad Offshore, Østensjø rederi, DOF, Eidesvik Offshore, Knutsen O.A.S. shipping, Simon Møkster shipping og Gulf Mark. I tillegg deltar Odfjell shipping på dem årlige intervjudagene på HVL, hvor rederlagene intervjuer søkere til kadett- og sommerjobber på HVL campus Haugesund.

 

Organisering

2-årig Heltid, stedbasert, 120 studiepoeng
Sted: Haugesund
Oppstart: August 2024

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

  • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
  • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
  • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

Dekksoffiser - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Kontaktinformasjon

Jan Tore Tønnessen Nilsen
Faglig ansvarlig
e-post: jan.tore.tonnesen.nilsen@skole.rogfk.no

Kontoret
haugesund-fagskole@skole.rogfk.no 

 

Studieplaner og bokliste

Studieplan Dekksoffiser på ledelsesnivå 2024 rev 1.0 (PDF, 537 kB)

Bokliste - DEKKSOFFISER (PDF, 135 kB)

En mann som bruker simulering i arbeidet. Foto. - Klikk for stort bilde

  
 

 

Bruk av teknisk utstyr. Foto. - Klikk for stort bildeGOC/Radio simulator lab.