Maskinoffiserutdanning

Utdanningen skal gi deg generell maritim kunnskap om teknikk, sikkerhet og lederskap til sjøs.

Med høyere yrkesfaglig fagskoleutdanning innen maskinoffiserutdanning og fullført fartstid som kadett, er du attraktiv som maskinoffiser om bord i alle typer skip, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i den landbaserte delen av maritim næring.

Bilde av havet som brukes i klasserom for støydempende effekt. - Klikk for stort bilde Jostein Remi Arnø

  

Maskinoffiserutdanningen er solid forankret i et av de sterkeste maritime klyngene i Norge. Utdanningen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk (STCW) og gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løse ubegrenset maskinoffisersertifikat som maskinsjef (M1).

Les mer om opptakskrav

Du lærer å

  • planlegge og gjennomføre vedlikehold på maskineri, og bruke ulike instrument og system knyttet til dette
  • administrere og lede mannskapet om bord
  • utføre oppgaver om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Etter andre studieår er du ferdig med fordypningsfagene som omfatter materiallære, termodynamikk og strømningslære, elektroteknikk, elektronikk og styringsteknikk, måle- og reguleringsteknikk, skipselektrisk anlegg, overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer, og kan fylle ut en stor del av punktene i WebCadet - administrasjonssystemet for sertifikatrettet opplæring om bord.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesinger, tavleundervisning, simulatorøvinger, praktiske øvinger, oppgaveløsing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Du har faglærere med god kjennskap til bransjen, og som har seilt verden rundt på forskjellige skipstyper. Slik sikrer vi at de teoretiske perspektivene står i sammenheng med virkeligheten.

I noen delemner er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg et godt språklig grunnlag for fremtidig jobb i en internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange sammenhenger.

Menn som arbeider med ulikt utstyr. Foto. - Klikk for stort bilde

Hva kan du jobbe med?

Etter fullført utdanning dekker du det teoretiske grunnlaget for å kunne løse sertifikat som maskinoffiser. Du må i tillegg fullføre nødvendig fartstid som kadett før du kan søke om ditt første maskinoffisersertifikat.

Vi har tett samarbeid med mange lokale rederlag. Dette gjør at du kommer tett på den maritime næringen i en tidlig fase av studiet. Våre ferdigutdannede studenter er de første som blir vurdert for kadettjobbar i disse rederlagene.

Partene i avtalen med Fagskolen Rogaland studiested Haugesund, er HVL, Haugesund rederiforening, Maritimt opplæringskontor Sørvest, Solstad Offshore, Østensjø rederi, DOF, Eidesvik Offshore, Knutsen O.A.S. shipping, Simon Møkster shipping og Gulf Mark. I tillegg deltar Odfjell shipping på de årlige intervjudagene på HVL, hvor rederlagene intervjuer søkere til kadett- og sommerjobber på HVL campus Haugesund.

 

Organisering

2-årig Heltid, stedbasert, 120 studiepoeng
Sted: Haugesund
Oppstart: August 2024

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

  • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
  • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
  • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

Maskinoffiser - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Kontaktinformasjon

Faglig ansvarlig
Sveinung Matland Espedal
sveinung.matland.espedal@skole.rogfk.no

Kontoret
haugesund-fagskole@skole.rogfk.no 

 

Studieplaner og bokliste

Studieplan Maskinoffiser på ledelsesnivå 2024 rev 1.1 (PDF, 512 kB)

Bokliste - MASKINOFFISER (PDF, 193 kB)

En mann viser en annen hvordan teknisk utstyr fungerer. Foto. - Klikk for stort bilde

 

 

Bilde av teknisk utstyr. Foto. - Klikk for stort bilde