Automatisering

Automatisering er en 2-årig høyere yrkesfaglig utdanning som kvalifiserer deg til stillinger som fagtekniker, fagspesialist og mellomleder i alle industrier som har automatisering.

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 2-årig heltid eller 3-årig deltid, vil studenten få papiret «fagtekniker – automatisering».

Utviklingen og bredden innen automasjon er stor i Norge. Automatisering implementeres på alle samfunnsnivåer for å forenkle, overvåke og regulere ulike prosesser. Dette kan være innen velferdsteknologi, olje- og industri-teknologi, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og lokal spesialindustri. Fagskolen Rogaland har også Elektrolab, Robot-, EKOM- og BIM- laboratorium. Studiet oppfyller det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge elektroinstallatørprøven. Fagskolen Rogaland har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng til en bachelorgrad. Dette fører til at studietiden kan reduseres med 1 år.

 

Automatisering - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 11 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og hovedprosjekt:

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Elektriske systemer
 5. Elektroniske systemer
 6. Styringssystemer
 7. Måle- og reguleringsteknikk
 8. Programmering og digitalisering
 9. Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM)
 10. Lokal tilpasning - Energiteknikk
 11. Hovedprosjekt

 

Automatisering heltid har oppstart i august 2024. Søknad sendes via Samordna opptak innen 15.april. 
Automatisering og elkraft starter opp deltidsstudier i Stavanger januar 2024. Søknad sendes via Samordna opptak.
Deltid Stavanger er organisert som følgende: en oppmøtedag pr. uke (eller samtid på Teams) og en dag med opptak.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for fordypning Automatisering

Emner og temafordeling Automatisering (PDF, 322 kB)

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00