Elkraft

Elkraft er en 2 års høyere yrkesfaglig utdanning som kvalifiserer deg til stillinger som fagtekniker, fagspesialist og mellomleder. 

Studiet oppfyller det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven. Fagskolen Rogaland har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng til en Bachelor grad. Dette fører til at studietiden kan reduseres med 1 år.

Elkraft favner vidt innen energiproduksjon, energioverføring og energiforbruk, der valg mellom flere typer av energiproduserende alternativ (også grønne) er i fokus sammen med dimensjonering av linjer, industrianlegg og bygningsinstallasjoner. Fagskolen Rogaland har også Elektrolab, Robot-, EKOM- og BIM laboratorium. 

 

Elkraft - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 11 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Elektriske systemer
 5. Elektroniske systemer
 6. Installasjonssystemer
 7. Elektrisk energiproduksjon og – distribusjon m/faglig ledelse
 8. Prosjektledelse og faglig ledelse
 9. Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM)
 10. Automatiserte- og reguleringssystemer
 11. Hovedprosjekt

 

Elkraft Heltid, , oppstart august 2024, søknad på Samordna opptak innen 15.april. 
Automatisering og Elkraft, starter opp deltidsstudier i Stavanger jan. 2024, søknad på Samordna opptak.
Deltid Stavanger: Organisering: En oppmøtedag pr. uke/eller samtid på Teams, og en dag med opptak.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for Elkraft

Emner og temafordeling Elkraft (PDF, 377 kB)

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00