Bygg

Høyere yrkesfaglig utdanning innen bygg gir deg inngående kjennskap til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong, tre og stålkonstruksjoner. 

Det vil gi deg en fordypning i faget som igjen gir deg grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personalressurser i et byggeprosjekt. Ved fullført utdanning har man kvalifikasjoner som gir lederkompetanse på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. 

 

Bygg - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng:

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
  7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

 

Bygg heltid, oppstart august 2024, søknad på Samordna opptak innen 15. april. 
Byggfag starter opp med deltidsstudier i Stavanger januar 2024, søknad på Samordna opptak.
Deltid Stavanger: Organisering:  En oppmøtedag pr. uke/eller samtid på Teams, og en dag med opptak.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for fordypning Bygg

Læremiddelliste Bygg (PDF, 636 kB)

Emner og temafordeling Bygg (PDF, 436 kB)

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00