Maskinteknikk

Høyere yrkesfaglig utdanning innen maskinteknikk blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. Dagens etterspørsel etter ny teknologi og overgang til ny energiproduksjon, gjør at utvikling, drift og vedlikehold av maskineri er essensielt.

En utdanning innen maskinteknikk vil gi deg en grundig forståelse av faget og kvalifisere deg til stillinger som mellomleder og prosjektleder i ulike bedrifter. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder på en kostnadseffektiv måte. Du vil kunne bidra til nyskapning og gjennom prosjektarbeid utvikle teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

 

 

Ett av følgende krav må oppfylles:

Maskinteknikk - opptakskrav

 

Oppbygging

Studiet består av 10 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Prosjekt og kvalitetsledelse
 5. Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon
 6. Materialkunnskap
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse
 8. Produktutvikling og konstruksjon m/faglig ledelse
 9. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

Prosjekt-, Kvalitet-, og HMS-ledelse

 

Organisering

Heltid, 2 år. 
Sted: Stavanger 
Oppstart: August 2024 

 

Deltid, nettbasert m/samlinger (3 år)
Sted: Haugesund 
Oppstart: August 2024  

Utdanningen organiseres som nettbasert med samlinger, og vil bli tre 3-dagerssamlinger hvert semester. Oppstartssamling i uke 34.  
 
Samlingsuker høsten 2024 

Uke 34 Onsdag-fredag 
Uke 43 Onsdag-fredag 
Uke 50 Onsdag-fredag 

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

Opptak

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

 • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
 • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
 • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner

Studieplan for Maskinteknikk, stedbasert
Studieplan for Maskinteknikk, nettbasert med samling

Studieplan maskinteknikk stedbasert (6T04) (PDF, 458 kB)

Studieplan maskinteknikk nettbasert (TIPH21, TIP21V) (PDF, 466 kB)

 

Læremidler

Læremiddelliste 2024 Maskinteknikk (PDF, 129 kB)

Tema og emnefordeling Maskinteknikk (PDF, 196 kB)
Emner og temafordeling Maskinteknikk skoleåret (PDF, 196 kB)