Boring

Boreutdanningen gir deg en grundig innsikt i de ulike fasene av boreoperasjoner relatert til bygging av leting- og produksjonsbrønner. Gjennom dette programmet utvikler du både teoretisk og praktisk forståelse for hvordan boreutstyr, borevæsker og trykkontroll spiller en avgjørende rolle i brønnkonstruksjonen. Ønsker du kompetanse som vil gi deg konkurransefordeler og en solid forankring innenfor dette dynamiske feltet, er boring studiet for deg. 

Fullført utdanning tilfredsstiller kravene for nødvendig teoretisk opplæring for både borearbeid og rollen som boresjef. Med kompetanse som fagtekniker innen boring, vil du også være godt egnet til andre stillinger knyttet til boreutstyr, borevæsker, borevæskesystemer og trykkontrollsystemer. Dette åpner opp for varierte karrieremuligheter og vil gjøre deg til en ettertraktet ressurs i boreindustrien. 

Studiet

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypningsfag boring, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen boring.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP01D.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Søke studiet og opptakskrav

Alle søkere til fordypning boring må dokumentere godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

I tillegg gjelder ett av følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer.
  • Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak.
  • Relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1).
  • Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner, læremidler og puljeplaner

Læremiddelliste TF boring 2022-2023 (PDF, 113 kB)
FR Studieplan Boring nettbasert

 

Kontakt

Kontoret
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no 
Telefon:  51 92 53 00