Brønnservice

Brønnservice er en fordypning som omfatter brønnoperasjoner i forbindelse med boring og produksjon.

Arbeidsoppgaver kan være å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoperasjoner i nye og gamle brønner. Disse kan også være installasjon av brønnutstyr, å operere og vedlikeholde brønn- og overflateutstyr og lede operasjonelt personell offshore. Etter endt utdanning tilfredsstiller studenten krav for ledende stillinger på land og offshore.

 

Studiet

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen brønnservice, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen brønnservice.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium brønnservice tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP02D.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Søke studiet og opptakskrav

Alle søkere til fordypning brønnservice må dokumentere godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

I tillegg gjelder ett av følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2 (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer.  
  • Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak.
  • Relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1).
  • Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner, læremidler og puljeplaner

FR Studieplan Brønnservice nettbasert
Læremiddelliste TF brønnservice 2022-2023 (PDF, 113 kB) 

Kontakt

Kontoret
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no 
Telefon:  51 92 53 00