Havbunnsinstallasjoner

I fordypningen havbunnsinstallasjoner er det utstyret og operasjonene knyttet til boring, installasjon og vedlikehold av havbunnsbrønner, som står sentralt. Etter endt utdanning vil du være kvalifisert til å jobbe i ledende stillinger, både på land og offshore. 

Studiet gir deg nødvendige ferdigheter i å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoperasjoner relatert til havbunnsaktiviteter, inkludert planlegging og drift. 

 

Studiet

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen havbunnsteknologi, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen havbunnsteknologi.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium havbunnsinstallasjoner tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP04D.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Søke studiet og opptakskrav

Alle søkere til fordypning havbunnsinstallasjoner må dokumentere godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer 
  • Eller: Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak.
  • Eller: Relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1).
  • Eller: Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektro.

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner, læremidler og puljeplaner

FR Studieplan Havbunnsinstallasjoner nettbasert
Læremiddelliste TF havbunnsinstallasjoner 2022-2023 (PDF, 110 kB) 

Kontakt

Kontoret
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no 
Telefon:  51 92 53 00