Olje- og gassbehandling

Olje- og gassbehandling er en fordypning som omfatter hele produksjonsprosessen offshore og gassbehandling på land. Å jobbe med olje- og gassbehandling betyr å være en nøkkelspiller i en bransje som former verdens energiforsyning. Med et stadig økende fokus på bærekraft og effektivitet, gir denne bransjen rom for både karrierevekst og utvikling. 

Arbeidet innebærer overvåkning av prosessen ved skjermbaserte systemer, kontrollpanel og ansvar for drift av prosessutstyr der handlinger får konsekvenser for eksportproduktenes kvalitet og prosessutstyrets integritet. Dette vil igjen få innvirkning på sikkerhet, ytre miljø og økonomi.

 

Studiet

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen olje og gassbehandling, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen olje og gassbehandling.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium olje- og gassbehandling tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP06D.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Søke studiet og opptakskrav

  • Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer.
  • Eller: Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak.
  • Eller: Relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1).
  • Eller: Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektro.

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner, læremidler og puljeplaner

FR Studieplan Olje og gassbehandling nettbasert
Læremiddelliste TF petroleumsproduksjon 2022-2023 (PDF, 112 kB) 

Kontakt

Kontoret
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no 
Telefon:  51 92 53 00