RAS (Resirkulerande akvakultursystem) - utdanning under utvikling

Planlagt oppstart januar 2025.
RAS (Resirkulerande akvakultursystem) er eit fagskuletilbod på 60 studiepoeng som gjev grunnleggjande innsikt og anvendt kunnskap i biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser som er sentrale i landbaserte oppdrettsanlegg. 

Det er stadig fleire aktørar innan akvanæringa som planlegg eller har alt bygd oppdrettsanlegg på land for mellom anna laks, aure og kveite. Det er i dag mykje uformell kompetanse i næringa, og behovet for å formalisera kompetansen er uttrykt frå næringa sjølv. RAS-studiet har som mål å gi studentar grunnleggjande innsikt og anvendt kunnskap i biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser som er sentrale i landbaserte oppdrettsanlegg.

Utdanninga skal gje forståing av samspelet mellom fisken sin fysiologi, vasskvaliteten, drift av biofilter, og av den tekniske oppbygginga og funksjonen til ulike komponentar i eit RAS-anlegg. Arbeidet med utviklinga av utdanninga er gjort i partnarskap med representer i og runt næringa.
 


Modulane ( á 15 studiepoeng) fordeler seg slik:

  • Fiskekjemi/fysiologi og biologisk mangfald 
  • Robotisering og digitalisering
  • Oppdrettsteknologi 
  • Sirkulærøkonomi, jus og HMS


Utdanninga er samlingsbasert med nettstøtte og ligg på NKR-nivå 5.1. 

Søknadsfrist: Hausten 2024 med løpande opptak etter dette ved ledige plasser.

Meir informasjon kjem.

Kontaktperson: 
Einar Schibevaag
Epost: einar.schibevaag@skole.rogfk.no