Fagskolen Rogaland er tildelt status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Den nye statusen innebærer at Fagskolen Rogaland kan etablere et Senter for nyskapende utdanninger, engasjerende læring og økt samarbeid i høyere yrkesutdanning.

Nyheten ble kunngjort av direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på Fagskolekonferansen onsdag.

— Vi er veldig glade, selvfølgelig, og også litt ydmyke for den oppgaven vi står overfor, sier fungerende senterleder Leif Kjetil Knudsen ved Fagskolen i Rogaland.

Den nye statusen innebærer at Fagskolen Rogaland kan etablere et Senter for nyskapende utdanninger, engasjerende læring og økt samarbeid i høyere yrkesutdanning.

Senteret ved Fagskolen i Rogaland skal konsentrere seg om følgende hovedretninger:

  • Utvikle pedagogisk og didaktisk tenkning
  • Utvikle samhandling i måten fagskolene utvikler og leverer utdanningen på i samarbeid med arbeidslivet
  • Senteret og selve formidlingen ved å få fram alt det gode arbeidet som gjøres, og som skal bli gjort.

Mer detaljert skal senteret utvikle fremragende utdanninger innenfor fire hovedtema: Helse, energi og maritim, bærekraft og digitalisering.

I tillegg ønsker senteret å engasjere studentene slik at de utvikler et eierskap til utdanningene. Her kommer utforsking av simulering og studentaktive læringsformer inn i bildet.

Bilde av Fagskolen Rogaland tildeles status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. - Klikk for stort bildeFagskolen Rogaland tildeles status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.
Til toppen