Fagskolen Rogaland får godkjent fagområdeakkreditering innan helse- og oppvekstfag

Etter en samlet vurdering av søknaden og innstillingen fra de sakkyndige har Fagskolen Rogaland fått en fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag.

– Vi vet at det er stor etterspørsel etter kompetanse innen helse- og oppvekstsektoren, og en slik akkreditering for et fagområde kan bidra til at fagskolen kan omstille seg raskere og møte nye behov i arbeidsmarkedet. Fagskolen Rogaland er godt rusta til å møte kompetansebehovet innen dette fagområdet og kan tilby gode og relevante utdanninger framover, seier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Innstillingen fra de sakkyndige som har vurdert søknaden, viser at Fagskolen Rogaland har mange ansatte med høy og relevant kompetanse innen helse og oppvekst. Det kommer også fram av innstillingen at Fagskolen Rogaland har et godt samarbeid med yrkesfeltet innen fagområdet, og at dette samarbeidet er viktig for fagskolen sitt arbeid med å utvikle utdanninger og gjennomføre de planene fagskolen har for videre utvikling av fagområdet.

Les tilsynsrapport med vedtak (pdf)

Bilde av skolen. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Om Fagskolen Rogaland

Fagskolen i Rogaland har Rogaland fylkeskommune som eier. Fagskolen tilbyr helse- og oppvekstfag, petroleumsutdanninger, tekniske utdanninger og økonomisk-administrative utdanninger i Stavanger og maritime offisers- og leiarutdanninger i Haugesund.

Per 1. oktober 2021 hadde Fagskolen Rogaland til sammen 1 148 studenter, medregnet deltidsstudenter og studenter på korte utdanninger.

 

Les artikkelen her: www.nokut.no/nyheter