Fagskolen Rogaland tildelt midler til bransjeprogram

Fagskolen Rogaland ble nylig tildelt 4 millioner til å utvikle nye emner.

Fagskolen Rogaland ble nylig tildelt 4 millioner til å utvikle emner innen grønn omstilling i Avfall og gjenvinning, Industri- og byggenæring og Maritim næring.

Skolen vil utvikle følgende emner og tilby som etter- og videreutdanning.

Følgende emner vil bli utviklet:

  • System for håndtering av farlig avfall
  • Materialkunnskap og sirkulær økonomi
  • Materialstrømmer og Lean behandling
  • Optimalisering av energisystemer i bygg
  • Bygg rådgivning energi
  • Praktisk ombruk bygg
  • Grunnleggande batteritryggleik for tilsette i maritim næring

 

Ler mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/81-millioner-kroner-til-gratis-utdanning-for-ansatte-i-fire-bransjer/id2983017/

 

Ønsker du å ta etterutdanning? Finn aktuelle emner vi tilbyr nå på: https://www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/utdanningstilbud/industrifagskolen-bransjeprogram-og-kurs/vare-emner-sok-her/

Foto av stolt avdelingsleder, Øystein Førsvoll ved Fagskolen Rogaland. - Klikk for stort bildeFoto av stolt avdelingsleder, Øystein Førsvoll ved Fagskolen Rogaland.