Ledige studieplasser høsten 2024

Les mer om de forskjellige studiene her og se liste over ledige studieplasser under. Du kan søke om studieplass via Samordna opptak fra og med fredag 31. mai klokken 09.00. 

Administrative og økonomiske utdanninger

Administrasjonsledelse – dagstudium
Administrasjonsledelse – kveldsstudium
Digital markedsføring
Digitalisering, endring og service - dagstudium
Grønt mangesysleri og entreprenørskap
HR og personalutvikling – dagstudium
HR og personalutvikling – kveldsstudium
Varehandelsledelse

Helse- og oppvekstutdanninger


Akutt syke – klinisk observasjons- og handlingskomp.
Ammeveiledning
Barsel- og barnepleie
Positiv atferdsstøtte (PAS) og utfordrende atferd
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Samhandling og koordinering i pasientforløpet
Simulering og ferdighetstrening
Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge
Traumebevisst forståelse
Tverrfaglig miljøarbeid
V.utd.sterilforsyning og kirurgisk virksomhet
Demens og alderspsykiatri
Hygiene og smittevern
Klinisk virksomhet og samhandling i tannhelse
Kreftomsorg og lindrende pleie
Veiledning 
Velferdsteknologi

Tekniske utdanninger


Automatisering
Brønnservice
Olje- og gassbehandling
Maskinteknikk (Haugesund)

Maritime utdanninger


Dekksoffiser på ledelsesnivå
Forpleiningsleder i maritim sektor
Maskinoffiser på ledelsesnivå

IT-utdanninger

Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser