Ministerbesøk

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Fagskolen Rogaland torsdag 26. januar. 

Under sitt besøk fikk ministeren høre om skolens nytildelte status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, viktigheten av utviklingsmidler, samt behov og betydningen av utvikling av en fremtidig "yrkesbachelor".
Rektor og avdelingsledere fikk også vist frem helseleiligheten på hovedbygget, materialprøvestasjonen og COSL-boresimulator.