Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Verket vårt i Sauda fikk for en tid tilbake besøk av Fagskolen Rogaland, et besøk vi satte stor pris på fordi samarbeid med utdanningsinstitusjoner er svært viktig for vår videre suksess. Det er utdanningssteder slik som Fagskolen Rogaland som skal utdanne morgendagens ansatte.

For å holde vår posisjon som verdensledende må vi bygge videre på den høye kompetansen våre medarbeidere har tilegnet seg gjennom hundre år med smelteverksdrift. Dette krever et godt samarbeid og åpen dialog med skole- og utdanningssystemet på alle nivåer.

‘Fagskolen Rogaland ønsker å ha et nært samarbeid med relevant og fremtidsrettet industri. Takk til ledelsen og ansatte ved smelteverket som forklarte og viste oss rundt på anlegget,’ sier Børge Harestad, avdelingsleder for petroleumsavdelingen ved Fagskolen Rogaland.

Fagskolen Rogaland var spesielt interessert i å høre om våre planer knyttet til blant annet energiutnyttelse og karbonfangst og -lagring (CCS). Vår verksdirektør, Fernando Ramos, ønsket velkommen og fortalte om Eramet Norway og verket i Sauda. Deretter presenterte teknisk sjef Egil Aarebrot og prosjektleder Camille Fleuriault våre pågående prosjekter før vi avsluttet med en runde på verket sammen med våre gjester. 

‘Vi fikk god informasjon om fremtidsrettede løsninger innen energieffektiv produksjon og planene om CO2-fangst ved anlegget i Sauda. Petroleumsavdelingen er i gang med et kompetansehevingsprosjekt for egne ansatte som er finansiert av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Målet er å tilby et emne på 10 studiepoeng til egne studenter innen CO2-fangst og -lagring. I denne sammenhengen er det planlagte fangstanlegget til smelteverket i Sauda veldig relevant,’ sier Harestad.

Eramet Norway står ovenfor et skifte også når det gjelder kompetanse, både som følge av vår aldersprofil og som følge av økt behov knyttet til bærekraft og digitalisering.

‘Vi satte stor pris på å få anledning til å fortelle Fagskolen Rogaland om smelteverket vårt og de mange fremtidsrettede utviklingsprosjektene vi er i gang med. Det er veldig flott å se at en viktig utdanningsaktør som Fagskolen Rogaland er ‘på’ og jobber for å videreutvikle sine studietilbud i tråd med industriens behov,’ sier Erik Aareskjold, HR-sjef i Sauda.

Foto av de involverte i prosjektet. - Klikk for stort bildeFra venstre: Eivind Bru, Sigbjørn Gjedrem, Linda Lidal, Anna Marita Braaten, Erik Aareskjold (HR-sjef Eramet Norway) og Børge Harestad