Vi står tett sammen i arbeidet med å etablere senter for fremragende høyer yrkesfaglig utdanning

15. og 16. desember møttes fire fagskoler i Tromsø for å skape et senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolen Rogaland vant konkurransen med å skape et av de to første senter for framragende høyere yrkesfaglig utdanning. Vi skal sammen skape et «senter for nyskapende utdanninger, engasjerende læring og økt samarbeid i høyere yrkesutdanning.» For å få dette til har Fagskolen i Rogaland etablert en rekke partnere fra inn- og utland.

Fagskolen i Rogaland har sammen med sine assosierte partnere, Fagskolen i Agder, Trøndelag høyere yrkesfagskole og Fagskolen i Nord, startet samarbeidet om å skape ett av to senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Det hersker et sterkt engasjement blant de deltagende i å se på hvilke muligheter som ligger i senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Vi ser at flere av de prosjekter som er i gang for å skape god kvalitet og relevans i utdanningene er relevante for sentret, som blant annet skal drive spredningsarbeid i sektoren. Vi kan blant annet peke på prosjekter som læringsanalyse og samarbeidet om etableringen av ledelsessystemer for fagskoler som fokuserer på systematisk forbedring i opplæringen.  Alle deltagende fagskoler har godt samarbeid med både private og offentlige virksomheter. Næringslivet er i sterk utvikling, både som et resultat av det grønne skiftet og nødvendigheten av robotisering og bruk av ny teknologi.

Møtet i Tromsø må er starten på dette arbeidet, og alle de samarbeidende fagskolene ser at vi har et stort potensial i å sammen kunne bidra til både økt kvalitet og relevans i utdanningene og dermed øke fagskolenes status ytterligere.

Bilde av de involverte i samarbeidet. - Klikk for stort bilde