Å være student ved Fagskolen Rogaland

Hva forventes av deg som student på fagskolen Rogaland? 
Noen av svarene finner du her.