Studentråd

Studenter ved Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger og studiested Haugesund har eget studentråd. Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens studentråd.

Tillitsvalgte fungerer også som klassens verneombud i saker som angår miljø og sikkerhet. Studentrådet har uttalerett i saker som angår studentenes rettigheter, saker som har alminnelig interesse ved skolen, samt velferdssaker.

Representanter for studentene 2021 - 2022 Stavanger

Leder i studentrådet: Halvard Bøe
Studentrepresentant i fagskolestyret : Halvard Bøe (Teresa Burgos - Vararepr.)

Studentorgan helse- og oppvekstutdanninger Stavanger

Leder i studentorganet: Teresa Burgos
Vara i studentorganet: i/t

Studentorgan tekniske utdanninger Stavanger

Leder i studentorganet: Halvard Bøe
Vara i studentorganet: Anders Genthner

Studentorgan økonomisk-administrative utdanninger Stavanger

Leder i studentorganet: Janne Lode
Vara i studentorganet: Gord Kverme

Studentorgan Haugesund

Leder i studentorganet: Kristian Kvilhaug
Vara i studentorganet: Kjartan T. Pedersen

 

Skolen ser det som svært viktig at studentene tar aktivt del i det som skjer fra dag til dag.

Avdelingsleder er kontaktperson for klassenes tillitsvalgte og studentrådet.

Til toppen