Studentråd

Studenter ved Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger og studiested Haugesund har eget studentråd. Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens studentråd.

Tillitsvalgte fungerer også som klassens verneombud i saker som angår miljø og sikkerhet. Studentrådet har uttalerett i saker som angår studentenes rettigheter, saker som har alminnelig interesse ved skolen, samt velferdssaker.

Representanter for studentene Stavanger

Leder i studentrådet: Hans Christian Klepsvik
Studentrepresentant i fagskolestyret : Hans Christian Klepsvik

Studentorgan helse- og oppvekstutdanninger Stavanger

Leder i studentorganet: Aud-Marit Haugsdal
Vara i studentorganet: Tone-Jannette Lerbrekk

Studentorgan tekniske utdanninger Stavanger

Leder i studentorganet: Hans Christian Klepsvik
Vara i studentorganet: Anders Genthner

Studentorgan økonomisk-administrative utdanninger Stavanger

Leder i studentorganet: Jenny Furevik Riise
Vara i studentorganet: Helga Synnøve Hop

Studentorgan Haugesund

Leder i studentorganet: Kristian Løseth
Vara i studentorganet: Ole Martin Davidsen

 

Skolen ser det som svært viktig at studentene tar aktivt del i det som skjer fra dag til dag.

Avdelingsleder er kontaktperson for klassenes tillitsvalgte og studentrådet.