Digital markedsføring

Ønsker du faglig tyngde og en ettertraktet kompetanse hvor du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning? Da er Digital markedsføring studiet for deg! Utdanningen bygger på fagbrev i salg, service og reiseliv, videregående utdanning fra medier og kommunikasjon eller annen relevant arbeidserfaring.

FAKTA

Utdanningsform: nettbasert undervisning og moduler med digitale samlinger

Varighet: 

  • deltid over to år

Studiepoeng: 60

Oppstart: august 2024

Søknadsfrist: 15. april

 

SØK HER

 

 

 

Bilde av studenter i trapp. - Klikk for stort bilde

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legge ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

 

Hva lærer du?

Teamwork - Klikk for stort bilde

 

Emne 1: Markedsføring i digitale kanaler, 15 stp.

Emne 2: Digitale kanaler, 15 stp.

Emne 3: Innholdsmarkedsføring, 15 stp.

Emne 4: Visuelle virkemidler, 7,5 stp.

Emne 5: Praktisk prosjektarbeid, 7,5 stp.

Totalt 60 stp.

 

Hvem passer utdanningen for

I dag er det et stort behov for økt kompetanse innen digital markedsføring, og en ser også innslag av personer som utvikler sine egne arbeidsplasser innen området markedsføring på nett og i digitale kanaler. For å henge med i den teknologiske utviklingen som skjer i hurtig tempo, er kunnskap om digital markedsføring essensielt for å beholde konkurransefortrinnet for sin bedrift. Det er også en stor bredde i hva digital markedsføring dekker av emner innenfor fagfeltet.

Mange ønsker en videreutdanning som retter seg mot digital markedsføring, kontra generelle studier innen tradisjonell markedsføring og økonomi- og administrasjon.

Sentralt i studiet er emner innen digitale kanaler, innholdsmarkedsføring og visuelle virkemidler, der studentene enten vil jobbe med case og prosjekter rettet direkte mot bedrifter og næringslivet. Studiet har videre emner som tjener som grunnlag for forståelse, så som analyse- og effektmåling, merkevarebygging og tilstedeværelse på nett.

Studiet gir deg ny kompetanse innen områder som markedsføring i digitale kanaler, innholdsmarkedsføring og visuelle virkemidler. 

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, reiselivsfaget og medier og kommunikasjon eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

 

Studentbetaling

Kr 1.000,- per semester. 

Utdanningen er godkjent for lån i lånekassen.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre deltid over 2 år.
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

 

Digital markedsføring - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Digital markedsføring.

 

Studieplan

Studieplan Digital markedsføring

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret. 
adok-fagskole@skole.rogfk.no