Digitalisering, endring og service - planlagt oppstart 2024

Fagskolen Rogaland starter et nytt studietilbud i Digitalisering, endring og service. Studiet bygger på fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget. Sentralt i utdanningen står emner innen IT og teknologiforståelse, IT og administrasjonssikkerhet, cybersikkerhet og digitale verktøy.

Emner

Emne 1: Administrative digitale verktøy (15 studiepoeng)
Emne 2: Kommunikasjon og service (15 studiepoeng)
Emne 3: IT og administrasjonssikkerhet (10 studiepoeng)
Emne 4: IT og teknologiforståelse (5 studiepoeng)
Emne 5: Digital endring - Kunstig intelligens (10 studiepoeng)
Emne 6: Prosjektoppgave (5 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Oppstart

Antatt oppstart i 2024. 

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og reiselivsfaget eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

Studiet gir deg ny kompetanse innen områder som IT og teknologiforståelse, IT og administrasjonssikkerhet, cybersikkerhet og digitale verktøy og gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon eller spesialiserte roller innen digitalisering, endring og service. Under studiet legger vi også vekt på at studentene skal kunne bidra til den digitale utviklingen og administrasjonssikkerheten for virksomheten.

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre deltid over 2 år.
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

 

Digitalisering, endring og service - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Digitalisering, endring og service.

 

Studieplan

Kommer snart.

 

Litteratur

Eventuelle læremidler vil bli oppgitt av faglærer ved oppstart.

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Cecilie Skram Gil
Faglig ansvarlig
E-post: cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no