Informasjon om etterutdanning

Vi tilbyr kortere etterutdanninger som gir inntil 30 studiepoeng. Etterutdanningene er korte modulbaserte emner for alle som ønsker å øke kompetansen. Emnene er gratis, fleksible og kan tas ved siden av arbeid. 

Ulike yrkessituasjoner. Foto. - Klikk for stort bilde

Hva er etterutdanninger?

Les om Etterutdanninger på Norsk Industri

Se alle våre emner

 

Når blir etterutdanninger satt opp?

Etterutdanninger gjennomføres med jevne mellomrom avhengig av etterspørselen i markedet. Vi oppdaterer hjemmesiden vår kontinuerlig med hvilke emner som skal tilbys og hvordan du kan søke opptak. 

 

Er du interessert i kortere emner?

Vi ønsker å vite hva du er interessert i for å kunne gi deg et best mulig tilbud. Du kan derfor melde din interesse for ulike temaer som du kunne tenkt deg å ta. 

Vis din interesse ved å sende en forespørsel til oss.
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no

 

Ønsker du mer informasjon?

Kontaktinformasjon:
Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

 

Spørsmål og svar

Hva innebærer nettbasert studium?

Svar: Vi bruker programmet Teams til kommunikasjon mellom studenter og lærere. Ved start av studie får du som student en SMS der du får pålogging til programmet. Dette betyr at du som student kan studere fra hvor du vil så lenge du har tilgang på PC eller lignende og et normalt fungerende nett.

Hva innebærer det å studere ved siden av arbeid?

Svar: Å studere ved siden av arbeid betyr at du skal kunne ha et normalt arbeid og være i stand til å gjennomføre et emne ved siden av. Undervisningsøkter er vanligvis lagt til et tidspunkt der mange studenter kan delta (eks. kl. 17.00 – 20.00). I tillegg vil øktene bli lagret som video som du som student kan se når det passer deg. Læreren vil holde kontakt med deg gjennom mange forskjellige måter og sørge for at du får den oppfølging du trenger. Læringsoppdrag, oppgaver og prøver legges normalt ut på Teams. Du vil normalt også kunne ta prøver og eksamen via nett enten skriftlig eller muntlig. 

Hvor stor studiebelastning kan jeg klare?

Svar: Det er svært individuelt hvor mye den enkelte klarer å studere, særlig ved siden av arbeid og familie. Studiebelastningen for en ordinær fulltidsstudent er 60 studiepoeng per år. Deltidsstudenter som har arbeid og lignende anbefaler vi ikke å ta mer enn maksimalt halv studie, dvs. 30 studiepoeng per år eller 15 studiepoeng per halvår.