Samhandling og koordinering i pasientforløpet

Studiet skal gi studentene en bredere forståelse innen ressursutnyttelse og samhandling i helsetjenestene. Samhandling og koordinering i studentforløpet tilbys som et 2-årig delstidsstudie tilsvarende 60 studiepoeng, som er nettbasert med samlinger. 

Illustrasjoner av samhandling og koordinering i pasientforløpet.

Mål for utdanningen

Utdanning på fagskolenivå i samhandling og koordinering i pasientforløpet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med god kompetanse innen ressursutnyttelse og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Yrkesutøvere har dybdekompetanse innen fagene pasient- og ressursflyt. Utdanningen er praktisk rettet med stor vekt på gjeldende lovverk i helse- og omsorgssektoren.

Stortingsmelding 7.(2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Studieplan Samhandling og logistikk i pasientforløpet er en utdannelse som vil kvalitet sikre samhandling mellom kommuner og helseforetak, samt gi økt kompetanse innen teknologi og digitalisering.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Portør
 • Helsesekretær
 • Apotektekniker
 • Ambulansearbeider
 • Ortopeditekniker
 • Fotpleier
 • Aktivitør
 • Tannhelsesekretær
   
 • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Samhandling og koordinering i pasientforløpet som nettbasert med samlinger. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Samhandling i helsetjenesten
Emne 3: Pasientflyt
Emne 4: Ressursstyring i helsetjenesten
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Samhandling og koordinering i pasientforløpet stedbasert og nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377