Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet NYHET

En sterilforsyningstekniker med videreutdanning innen Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet vil etter endt studieløp kunne bidra på et høyere faglig nivå innen helsetjenesten, og dermed bli en viktig del innen kirurgisk praksis med sine støttefunksjoner. Studiet gir 30 studiepoeng nivå NKR 5.2 nettbasert med samlinger. 

Bilde av operasjon. - Klikk for stort bilde

Oppstart

Utdanningen starter høsten 2024.

 

Mål for utdanning

Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet er utviklet med tanke på fremtidens helse Norge, hvor oppgavedeling er en vesentlig faktor. Nye måter å organisere tjenestene på kan gi gevinster i form av fleksibilitet og bedre utnyttelse av de samlede ressursene. 

Det har lenge vært slik at ulike utdanningsgrupper på samme nivå kan gå inn i de samme oppgavene. Oppgavedeling mellom utdanningsnivåene kan gi den samme typen fleksibilitet. Mangel på en bestemt type personell gjør at andre må gå inn og overta. Dette kan bli resultatet av en forventet mangel på helsepersonell i årene framover. Meld. St. 13 (2011–2012) - regjeringen.no

En sterilforsyningstekniker med videreutdanning innen Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet vil etter endt studieløp kunne bidra på et høyere faglig nivå innen helsetjenesten, og dermed bli en viktig del innen kirurgisk praksis med sine støttefunksjoner. 

 

Opptakskrav

Videreutdanningen er rettet mot sterilforsyningsteknikere som allerede har bestått fagskoleutdanningen på NKR 5.1, 60 studiepoeng, og som ønsker økt faglig kompetanse innen sterilforsyning og kirurgisk virksomhet.  

 

Organisering

Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet er et 1-årig utdanningstilbud på deltid med samlinger ca. en gang i måneden. 

 

Emner

Emne 1: Smittevern, etikk og samhandling
Emne 2: Kirurgisk virksomhet
Emne 3: Krav til kvalitet i helsetjenesten

Totalt: 30 studiepoeng

 

Studieplan

Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2.000 kr pr studieår, totalt 2.000 kr for 30 stp.

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak


Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377