Hydraulikk CETOP 2 - 10 studiepoeng

Vi ønsker å starte emnet Hydraulikk CETOP 2 høst 2024. 
Emnet er finansiert eksternt, derfor er det gratis å delta.

Vi anbefaler at du tar Hydraulikk CETOP 1 først.  Lang arbeidserfaring og god kjennskap til Hydraulikk kan gi direkte tilgang til Hydraulikk CETOP 2 hvis du består testen under.   
Selvtest for å se om du er klar til Hydraulikk CETOP 2

Søknadsperioden for påmelding høst 2024 er åpnet. Du kan nå melde deg på emnet. Husk søknadsfristen 15. juni 2024.

Påmelding Hydraulikk CETOP 2

Oppstartsdato høst 2024: Kommer snart. 

Vi starter opp emnet, med forbehold om nok deltakere.

Søknadsperiode vil være fra og med 16.april 2024 - 15.juni 2024 for høst 2024.

 

Se lenke for informasjon og påmelding til Hydraulikk CETOP 1.

Informasjon om Hydraulikk CETOP 1

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i hydraulikk. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for hydraulikk. Du vil lære mer om trykk, trykktesting, hydrauliske prosesser og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 10 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 10 studiepoeng i hydraulikk som del av et annet studie.

Emnene vil gi deg modulene 2, 3 og 4 på CETOP 2 nivå. Vi utsteder en karakterutskrift når du har fullført emnene.

For å oppnå full CETOP 2 sertifisering må du i tillegg enten:

  • Ha teknisk fagskole fra før, eller ta dette i etterkant

Eller:

  • Fullføre et nettstudium
  • Fullføre et hovedprosjekt

Dette vil gi full sertifisering. Per dags dato tilbyr vi ikke de to sistnevnte.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Emnet er nettbasert med samlinger. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ett semester. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om relevant fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Opptak til utdanninger

Kortere emner gir ikke automatisk opptak til utdanninger.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 20% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 75 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, men du må kjøpe litteratur selv.

Lånekassen

Kortere emner gir ikke støtte til lånekassen. 

 

Hva er innholdet i emnet?

Hydraulikk læringsutbytte (PDF, 76 kB)

 

Litteratur

Eventuelle læremidler vil bli utdelt av faglærer ved emnets oppstart.

 

Emnet inngår i studieplan 

Studieplan maskinteknikk nettbasert

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no