LØM - 10 studiepoeng

LØM består av emnene Organisasjon og ledelse, Markedsføringsledelse og Økonomistyring som totalt gir 10 studiepoeng. 

Søknadsperioden for påmelding høst 2024 er åpnet. Du kan nå melde deg på emnet. Husk søknadsfristen 15. juni 2024.

Påmelding LØM

Oppstartsdato høst 2024: Kommer snart. 

Vi starter opp emnet, med forbehold om nok deltakere.

Søknadsperiode vil være fra og med 16.april 2024 - 15.juni 2024 for høst 2024.

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i organisasjoner og ledelse. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for ledelse. Du vil lære mer om organisasjoner, ledelse, personal og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Emnet er nettbasert med samlinger. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ett semester. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om relevant fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Opptak til utdanninger

Kortere emner gir ikke automatisk opptak til utdanninger.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 20% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp 40 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, men du må kjøpe litteratur selv.

Lånekassen

Kortere emner gir ikke støtte til lånekassen. 

 

Hva er innholdet i emnet?

LØM læringsutbytte (PDF, 83 kB)

 

Litteratur

Holan og Høiseth, Organisasjon og ledelse 3. utgave, Fagbokforlaget.
Holan og Høiseth, Økonomistyring 3. utgave, Fagbokforlaget.
Holan og Høiseth, Markedsføringsledelse 3. utgave, Fagbokforlaget.

Med forbehold om endringer.

 

Emnet inngår i studieplan 

Studieplan maskinteknikk nettbasert

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no