Ombruk av materialer i bygg og industri - 10 studiepoeng

Søknadsperioden for dette emnet åpner 16. oktober. Du kan melde deg på dette emnet etter sommeren. 
Søknadsfristen 16. november 2024.

Påmelding Ombruk av materialer i bygg og industri 

Oppstartsdato vår 2025: Mandag 27. januar

Vi starter opp emnet, med forbehold om nok deltakere.

Søknadsperiode vil være fra og med 16.oktober 2024 - 16.november 2024 for vår 2025.

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i ombruk av materialer i bygg og industri, byggeprosesser, byggematerialer og bærekraft. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Emnet er nettbasert med samlinger. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ett semester. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om relevant fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Opptak til utdanninger

Kortere emner gir ikke automatisk opptak til utdanninger.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 20% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 80 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, men du må kjøpe litteratur selv.

Lånekassen

Kortere emner gir ikke støtte til lånekassen. 

 

Hva er innholdet i emnet?

Ombruk av materialer i bygg og industri læringsutbytte (PDF, 84 kB)

 

Litteratur

Eventuelle læremidler vil bli utdelt av faglærer ved emnets oppstart.

Med forbehold om endringer.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no