Prosjektplanlegging for leverandørindustrien - 10 studiepoeng

Søknadsperioden for påmelding høst 2024 er åpnet. Du kan nå melde deg på emnet. Husk søknadsfristen 19. august 2024.

Påmelding Prosjektplanlegging for leverandørindustrien

Oppstartsdato høst 2024: Torsdag 19. september

Vi starter opp emnet, med forbehold om nok deltakere.

Søknadsperiode vil være fra og med 17.juni 2024 - 19.august 2024 for høst 2024.

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i prosjektplanlegging for leverandørindustrien Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner. Emnet gir også 10 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 10 studiepoeng som del av et annet studie.

 

Hva oppnår jeg etterpå?

Du vil øke din forståelse for prosjektplanlegging for leverandørindustrien. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med planlegging, prosjektarbeid og vil gi deg mange spennende jobbmuligheter. 

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Emnet er nettbasert med samlinger. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ett semester. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om relevant fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Opptak til utdanninger

Kortere emner gir ikke automatisk opptak til utdanninger.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på ca. 20% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 64 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, men du må kjøpe litteratur selv.

Lånekassen

Kortere emner gir ikke støtte til lånekassen. 

 

Hva er innholdet i emnet?

Prosjektplanlegging for leverandørindustrien læringsutbytte (PDF, 133 kB)

 

Litteratur

Rolstadås, Johansen, Olsson & Langlo, Praktisk prosjektledelse - Fra idé til gevinst 3. utgave, Fagbokforlaget.

Med forbehold om endringer.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no