Positiv atferdsstøtte (PAS) og utfordrende atferd

Positiv atferdsstøtte (PAS) fokuserer på å styrke og fremme ønskelig atferd hos enkeltpersoner, spesielt de med utfordringer knyttet til atferd. Målet med studiet er å forbedre livskvaliteten til enkeltindivider ved å skape et støttende og inkluderende miljø. Studie tilsvarer 30 studiepoeng. 

Bilde av positive relasjoner. - Klikk for stort bilde

Mål for utdanningen

Gjennom denne utdanningen vil vi utforme og implementere kunnskap, ulike metoder, strategier og tiltak som mål om å øke studentens evne til å oppnå og kunne gi/utvikle positive, tilpassede ferdigheter og tilgang på positive muligheter og positiv atferdsstøtte. Der også fokuset ikke bare skal være for personer med psykisk utviklingshemming, men også forståelse av atferd som utfordrer blant barn og ungdom generelt i samfunnet, skole og barnehage, institusjoner og boliger.

Utdanningen tar også sikte på å gi studentene kunnskap om og forståelse for at arbeidet med å forebygge utfordrende atferd må være et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, barnehage, skole, fastlege, arbeidsplass, institusjoner, dagaktivitetstilbud, boliger og andre aktører.

Brukerperspektivet og tjenestemottakerens aktive deltakelse i egen mestring, livssituasjon og livskvalitet et grunnleggende premiss for gode helse og omsorgstjenester. I møte med brukere og tjenestemottakere kan tjenesteutøvere møte atferd som utfordrer både faglige og personlige grenser.

Vi ønsker å se på hvordan studentens autoritet kan bli utfordret og hva som skjer med studentens makt og rolle i ulike situasjoner der autoriteten utfordres på ulike måter. Vi ønsker gjennom en slik utdanning å lage rom hvor barn og unge (voksne) blir sett og hørt og er autonome og legitime, samt opplever en tilhørighet gjennom positiv atferdsstøtte.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Portør
  • Ambulansearbeider 
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Annen relevant utdanning knyttet til fagretning
     
  • Realkompetanse

 

Ordningen er nærmere beskrevet i forskrift for høyere utdanning ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. 
Opptak, studentskipnad, skolepenger, studierett og progresjon.

 

Organisering

Studiet er nettbasert med samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlingene er ca. hver fjerde uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene blant annet får individuell veiledning.  Alle de tre emnene har avsluttende eksamen. Studiet består av totalt 30 studiepoeng. 

Emne 1: Verdigrunnlag
Emne 2: Teori- og kunnskapsgrunnlag for PAS,SPELL og TBF 
Emne 3: PAS i praksis; Prosess og strategi

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr pr studieår, totalt 2000 kr for 30 stp.

 

Studieplan

Positiv atferdsstøtte og utfordrende arbeid

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377