Rehabilitering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Rehabilitering som nettbasert med samlinger - tilsvarende 60 studiepoeng.

Illustrasjoner av rehabilitering.

 

Fagskoleutdanning i rehabilitering kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, sykehjem, bokollektiv og lignende, grunnskole, barnehage, SFO, voksenopplæring og videregående skoler, rehabiliteringssentre og lignende institusjoner, psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester, samt det statlige pedagogiske støttesystem og NAV.

 

Mål for utdanningen

Gi relevant og nødvendig kompetanse i forhold til både dagens og fremtidens oppgaver og utfordringer innen fagområdet. Du skal utvikle evne til refleksjon, og til å ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak innenfor rehabilitering i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Utdanningen skal bidra til at yrkesutøvere innenfor bistandsapparatet yter systematisk og effektivt rehabiliteringsarbeid på brukerne av tjenestenes premisser, uavhengig av hvor de er ansatt og hvilken fagbakgrunn de har.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Aktivitør 
   
 • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium; Rehabilitering. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger over 2 år. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene.
 • Emne 2: Målgruppen for rehabilitering
 • Emne 3: Rehabilitering som virksomhet
 • Emne 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan
 • Emne 5: Praksis – Varighet 10 uker
 • Emne 5: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Rehabilitering nettbasert studieplan

 

Påmelding

Studiet er under revisjon.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377