Relasjonelt arbeid med barn og unge

Relasjonelt arbeid med barn og unge skal utdanne fagarbeidere med høy relasjonell kompetanse til arbeid med barn og unge i oppvekstsektoren. Utdanningen er praktisk rettet, med stor vekt på arbeid med barn og unges psykososiale miljøer i førstelinjetjenestene.

Illustrasjoner av relasjonelt arbeid med barn og unge.

Oppstart

Oppstart høsten 2023.

 

Mål for utdanningen

Målet med utdanningen er å sørge for at barn og unge mottar helsefremmende tjenester med vekt på gode psykososiale miljøer. I utdanningen vil både egen relasjonell kompetanse, relasjonelt arbeid og fellesskapsforståelser tematiseres.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
     
  • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Relasjonelt arbeid med barn og unge både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Barn og unge
Emne 3: Relasjoner
Emne 4: Fellesskap som metode
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. I praksisperioden skal studenten gjennomføre et relasjonelt arbeid på praksisplassen. Arbeidet vil innebære å kartlegge behov for relasjonelt arbeid, og videre utforske praktisk metoder og perspektiver til relasjonelt arbeid i fellesskap.

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Relasjonelt arbeid med barn og unge

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377