Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge

Illustrasjoner av spesialpedagogisk arbeid med barn og unge.

 

Mål for utdanningen

Utdanningen i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge skal utdanne reflekterte fagarbeidere til å kunne løse oppgaver og utfordringer i møte med barn og unge som har funksjonsnedsettelser. Utdanningen er praktisk rettet og skal gi spesialpedagogisk kompetanse på fagskolenivå.  

Målet med utdanningen er å sørge for gode oppvekstkår for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette innebærer gode utviklingsmuligheter, deltagelse og medvirkning i egne omgivelser.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
     
  • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltids studie i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Barnefaglig kunnskapsgrunnlag
Emne 3: Mellom barn og samfunn
Emne 4: Kommunikasjon og interaksjon
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377