Velferdsteknologi

Fagskolen Rogaland - Helse og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudie innen Velferdsteknologi. Dette er et nettbasert studie med samlinger - tilsvarer 30 stp.

Illustrasjoner av arbeid med velferdsteknologi.

 

Mål for utdanningen

Formålet med utdanningen er å bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse samt styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

For å oppnå selvstendighet, sosial deltagelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter og løsninger samt grensesnitt mellom mennesker, teknologi og miljø. Utdanningen gir en ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi og er et direkte kompetansehevende tiltak.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Omsorgsarbeider 
  • Hjelpepleier
  • Ambulansearbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider

 

  • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudiet; Velferdsteknologi som nettbasert med samlinger. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

  • Emne 1: Verdier, etikk og juss (8 sp)  
  • Emne 2: Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon (10 sp)
  • Emne 3: Brukermedvirkning og sentrale aktører (12 sp)

 

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. 

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr pr studieår, totalt 2000 kr for 30 stp.

 

Studieplan

Velferdsteknologi nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377