Organisasjon og ledelse - 15 studiepoeng

Søknadsperioden for påmelding høst 2024 er åpnet. Du kan nå melde deg på emnet. Husk søknadsfristen 15. juni 2024.

Påmelding Organisasjon og ledelse

Oppstartsdato høst 2024: Kommer snart. 

Vi starter opp emnet, med forbehold om nok deltakere.

Søknadsperiode vil være fra og med 16.april 2024 - 15.juni 2024 for høst 2024.

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i organisasjon og ledelse. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for organisasjonen og ledelse. Du vil lære mer om organisasjonsmodeller, personalledelse og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Emnet er nettbasert med samlinger. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ett semester. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om relevant fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Opptak til utdanninger

Kortere emner gir ikke automatisk opptak til utdanninger.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 15 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 25% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 55 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, men du må kjøpe litteratur selv.

Lånekassen

Kortere emner gir ikke støtte til lånekassen. 

 

Hva er innholdet i emnet?

Organisasjon og ledelse læringsutbytte (PDF, 93 kB)

 

Litteratur

Jacobsen og Thorsvik, Hvordan organisasjoner fungerer 5. utgave, Fagbokforlaget. 
Jacobsen og Thorsvik, Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer 5. utgave, Fagbokforlaget. 

Med forbehold om endringer.

 

Emnet inngår i studieplan 

Studieplan Administrasjonsledelse

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no