Anlegg

Høyere yrkesfaglig utdanning innen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter.

Studiet vil gjøre deg kvalifisert til å jobbe som anleggsleder eller prosjektleder i både privat og offentlig virksomhet. Denne tekniske fagskoleutdanningen dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift.

 

Anlegg - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
  7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

 

Anlegg heltid har oppstart i august. 2025 Søk via Samordna opptak innen 15. april.
Anlegg starter opp med deltidsstudier i Stavanger januar 2026. Send søknad på Samordna opptak.
Deltidsstudiet i Stavanger er organisert som følger: En oppmøtedag pr. uke eller samtid på Teams, og en dag med opptak.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for fordypning Anlegg

Læremiddelliste Anlegg (PDF, 644 kB)

Emner og temafordeling Anlegg (PDF, 323 kB)

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00