Klima, energi og miljø (KEM)

En høyere yrkesfaglig utdanning innen KEM gir deg kompetansen som kreves for å jobbe som prosjektleder, byggeleder, saksbehandler, konsulent, eller for å etablere og drive ditt eget firma.

I bygg blir kravene til inneklima, miljø og energieffektivitet stadig strengere. Derfor er kompetanse innen energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg mer og mer ettertraktet i arbeidslivet. KEM-studiets fordypningsområder vil gi deg en tverrfaglig utdannelse med gode jobbmuligheter i fremtiden. 

 

KEM - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Byggesaken for tekniske installasjoner
  5. Energi og miljø i bygg
  6. Elektro og automatisering m/faglig ledelse
  7. VVS-prosjektering og systemforståelse m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

 

Fagskolen Rogaland satser på å starte et deltidsstudium våren 2024. Dette blir lagt ut i mai på samordna opptak med søknadsfrist 1. august. 

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

 

Påmelding

Ledige studieplasser på KEM-Deltid, oppstart fredag 19.januar. Undervisning hver fredag.

Ta kontakt med avdelingsleder for tekniske fag, harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for fordypning KEM

Læremiddellister KEM (PDF, 158 kB)

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00