Prosessteknikk

Utdanning innen Prosessteknikk tar for seg kjemiske prosesser og driftsforhold, drift og vedlikehold av utstyr og prosessanlegg og materialvalg tilknyttet produksjon og fremstillelse av produkter. En økende automatisering og digitalisering innen faget og ny industri krever omstilling og behov for kompetanse på høyt nivå. 

 

Etter endt utdanning kan du jobbe som produksjonsleder, arbeidsleder, skiftleder og teknisk assistent, innen næringsmiddel-, prosess- og olje- og gass industrien, eller faglærer innen kjemi/prosess. En kan også bidra til å opprette og utvikle nye prosesslinjer.

Emner

 1. Realfaglig redskap
 2. Yrkesrettet kommunikasjon
 3. LØM
 4. Innledende kjemi
 5. Generell kjemi
 6. Kjemi teknisk prosess m/faglig ledelse
 7. Teknisk systemforståelse m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpassing (LEAN, Samfunnsmål og lovregulering innen bærekraft og miljø, Reguleringsteknikk)
 9. Hovedprosjekt
   

Totalt 120 studiepoeng. 

Lærermiddelliste 2024 (PDF, 98 kB)

Studieplan

Studieplan for Prosessteknikk

 

Enkeltemner

LØM (Ledelse, Økonomi og Markedsføring)

 

Prosessteknikk - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Organisering

Deltid, nettbasert m/samlinger 
Sted: Haugesund 
Oppstart: August 2024 

Utdanningen organiseres som nettbasert med samlinger, og vil bli tre 3-dagerssamlinger hvert semester. Oppstartssamling i uke 35.  

Samlingsuker høsten 2024 

Uke 35 Mandag-onsdag 
Uke 43 Mandag-onsdag 
Uke 50 Mandag-onsdag 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

 

Opptak

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

 • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
 • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
 • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak