Aktuelt

Fagskolen Rogaland og Energy Innovation har fått ca. 40 millioner norske kroner for å utvikle kompetanse innen havvind og fornybar energiproduksjon til havs.

Fra februar tilbyr vi tre forskjellige emner innen kortere etterutdanninger som en del av industrifagskolen. 

Fagskolen Rogaland har søkt om akkreditering fra NOKUT for flere nye fagskoletilbud. 

Fagskolen Rogaland har med utgangspunkt i det maritime fagmiljøet i Haugesund knyttet kontakt med en rekke europeiske fagskoler og bedrifter innen havvind.

Har du fagbrev eller relevant realkompetanse innen tekniske fag, helserelaterte fag, eller maritime fag, men er motivert for mer?

 

Etterutdanning skal bidra til økt kompetanse for personer som primært er ledige eller permitterte. Ved ledige plasser kan også personer i arbeid få plass. Vi tilbyr nettbaserte emner.

Til toppen