Om materialprøvestasjonen og kontaktinformasjon

Materialprøvestasjonen tilbyr Mekanisk prøving, Betongprøving, Geoteknisk prøving og kontroll og kalibrering av måleutstyr. Vi er godkjent av Kontrollrådet, se sertifikat. For en oversikt av vårt testutstyr, se utstyrspark

Hvert år holder vi laboratorieøvelser og demonstrasjoner m.m for studenter og elever

Skolens nyopprettede Makerspace er også en del av Materialprøvestasjonen. Vi støtter studenter/elever for å både realisere og teste deres produkter.

Vi er en del av Fagskolen Rogaland/Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) og holder til på Kalhammaren i Stavanger.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss med forespørsler, besøk og lever materialer/utstyr; 

Øyvind Time
oyvind.time@skole.rogfk.no   

Mehmet Inal
mehmet.inal@skole.rogfk.no

Mahmoud Bamerni
Tlf: 48 08 58 92
mahmoud.bamerni@skole.rogfk.no 

Besøksadresse/postadresse:

Stavanger offshore tekniske skole
Materialprøvestasjon
Tjuvholmveien 40,
4007 STAVANGER