Informasjon om skolestart

På denne siden finner du informasjon om oppstart for studiene i Helse - og oppvekstfag skoleåret 2024. 
Oppstartsdato, arbeidsplaner og litteraturlister for de ulike studiene. 


Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge

Første samling
Mandag 26.august (Uke 35) Klokken 17:00 – 21:00 
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste 

Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge (2024-2026) - Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 256 kB)


 

 Positiv atferdsstøtte (PAS) og utfordrende atferd

Første samling
Onsdag 21.august (Uke 34) Klokken 08:00 – 15:00
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste 

Positiv atferdsstøtte PAS og utfordrende atferd (2024-2025) - Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 315 kB)


 

Velferdsteknologi

Første samling 
Tirsdag 20.august (Uke 34) Klokken 08:00 – 15:00
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste

Velferdsteknologi (2024-2025) - Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 243 kB)

 

 

 

 

Simulering og ferdighetstrening

Første samling 
Tirsdag 27.august (Uke 35) Klokken 08:00 – 15:00
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste

Simulering og ferdighetstrening (2024-2025) Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 310 kB)

 

 

 

 

Hygiene og smittevern

Første samling
Tirsdag 20.august (Uke34) Klokken 08:00 – 15:00
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste

Hygiene og smittevern (2024-2025) - Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 388 kB)

 

 

 

 

Ammeveiledning

Første samling
Torsdag 29.august (Uke35) Klokken 08:00 – 15:00
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste

Ammeveiledning (2024-2025) - Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 442 kB)

 

 

 

 

Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet

Første samling
Tirsdag 3.september (Uke36) Klokken 08:00 – 15:00
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste

Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet (2024-2025) - Arbeidsplan og litteraturliste (PDF, 454 kB)
 

 

 

 


Øvrige studier 

(Akutt syke- klinisk observasjon og handlingskompetanse, Barsel og barnepleie, Demens og alderspsykiatri, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Traumebevisst forståelse, Sterilforsyningsteknikk og smittevern, Kreftomsorg og lindrende pleie, Veiledning, Samhandling og koordinering i pasientforløpet, Tverrfaglig miljøarbeid, Prehospital akuttmedisin og operativt ambulansearbeid, Klinisk virksomhet og samhandling i tannhelsetjenesten). 

Første samling 
Mandag 26.august (Uke34) Klokken 08:00 - 15:00 
Klikk på blå knapp for arbeidsplan og litteraturliste

 Emne 1 2024 (PDF, 237 kB)