Om Administrative og økonomiske utdanninger

Fagskolen Rogaland har opprettet en ny avdeling innen Administrative og økonomiske utdanninger. Studiene vil bygge videre på fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget, logistikkfaget og reiselivsfaget og ta for seg emner som ledelse, reiseliv, administrasjon, økonomi, entreprenørskap og markedsføring.

Nyhet

På NOKUTs styremøte 14. september fikk hele fem fagskoler akkreditert et nytt fagområde. I blant disse var Fagskolen Rogaland som fikk akkreditering på avd. Administrative og økonomiske utdanninger. Dette betyr at fagskolen fremover raskt kan opprette nye etterspurte utdanninger uten å vente på godkjenning fra NOKUT. 

 

Les mer om saken her: NOKUT nyheter

 

Planlagte studier

Administrasjonsledelse - høst 2023

Digital markedsføring - høst 2023

Reiseliv og entreprenørskap - antatt oppstart 2024

Varehandelsledelse - antatt oppstart 2024

To damer nyter kaffe på jobb. - Klikk for stort bilde

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være dokumentert i form av bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget, logistikkfaget og reiselivsfaget eller har relevant yrkespraksis innen disse områdene.

Les mer om hva en fagskole er.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål.

 

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Cecilie Skram Gil
Faglig ansvarlig
E-post: cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no